ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปา ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ   [ 28 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ม.8 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


  ย้อนกลับ