ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปา ม.4 บ้านศรีย้อย   [ 28 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ม.4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  ย้อนกลับ