ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถจักยานยนต์    [ 01 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สห พานิช เชียงใหม่ จำกัด 

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 43,900.00 บาท  ย้อนกลับ