ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถจักยานยนต์    [ 01 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สห พานิช เชียงใหม่ จำกัด 

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 43,900.00 บาท  ย้อนกลับ