ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4/2 ม.1 บ้านสันต้นธง   [ 13 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4/2 ม.1 บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง ทำการก่อสร้าง
  ย้อนกลับ