ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4/2 ม.1 บ้านสันต้นธง   [ 13 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4/2 ม.1 บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง ทำการก่อสร้าง
  ย้อนกลับ