ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1    [ 26 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการถนน คสล ซ.4-2 บ้านสันต้นธง ม.1 เป็นจำนวนเงิน 228,000 บาท
  ย้อนกลับ