ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.1   [ 28 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอยข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)บ้านสันต้นธง ม.1 
ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา
  ย้อนกลับ