ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม ม.4   [ 28 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมปรับดินและเทคอนกรีตหลังท่อพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ บริเวณซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้จัดจ้าง บริษัท อริยะกิจ ซัพพลาย จำกัด
  ย้อนกลับ