ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันตาเกิน ม.5   [ 13 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันตาเกิน ม.5 ผู้เสนอราคาที่ชนะ ได้แก่ หจก.รอยไหม การก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.00บาท
  ย้อนกลับ