แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,000
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,719
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,521
ไอพี ของคุณ
3.239.159.107


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ03 มีนาคม 2564
ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ ประจำปี งปม.256325 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.825 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 125 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.322 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.222 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล บริเวณบ้านนายอภิเดช ใจสุภา ม.119 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล หลังตลาดสันต้นธง ซ.11 ม.3 เชื่อม ม.219 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองเกษตร19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นกระดาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นกระดาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน EMS (ทะเบียน กจ 6234) กองสาธารณสุข19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก กองช่าง18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด17 กุมภาพันธ์ 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปี งปม. 256408 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปี งปม. 256409 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปี งปม.256410 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256307 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256306 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256301 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323 มีนาคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1