แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด16 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ)15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ)15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ)15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน โครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ งานป้องกัน11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 รายการ งานป้องกัน05 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ กปน. ฯ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธงและสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง01 มีนาคม 2564
ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ ประจำปี งปม.256325 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.256421 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256414 ตุลาคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ตุลาคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 กันยายน 2563
ประกาศ ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง 31 สิงหาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.4และซอย 41 ม.11 บ้านสันมหาพน04 สิงหาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร01 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง01 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.825 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 125 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.322 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.222 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล บริเวณบ้านนายอภิเดช ใจสุภา ม.119 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล หลังตลาดสันต้นธง ซ.11 ม.3 เชื่อม ม.219 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองเกษตร19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นกระดาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นกระดาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน EMS (ทะเบียน กจ 6234) กองสาธารณสุข19 กุมภาพันธ์ 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 256110 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการด่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านนายประเสร็ฐ อินต๊ะพิงค์ บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ปี งปม. 256402 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปี งปม. 256408 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปี งปม. 256409 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปี งปม.256410 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256307 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256306 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256314 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256201 มกราคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1