แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
4,421
เดือนที่แล้ว
4,125
ปีนี้
8,546
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
356,348
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลประตูป่า,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และหัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้ ร่วมต้อนรับ

นางสาว ปิ่นผกา นวลละออ รองนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่าและคณะจากเทศบาลตำบลประตูป่า เนื่ิองในโอกาส การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
นางสาวเนตรดาว เทียนอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
03 ตุลาคม 2559

ร่วมตรวจ การจัดเก็บรักษานมโรงเรียน และ แนะนำวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องแก่ศูนยืการศึกษาพิเศษ ประจำจังหว,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมตรวจ การจัดการเก็บรักษานมโรงเรียนและ แนะนำวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
03 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
03 ตุลาคม 2559

ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

12 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งของเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
12 เมษายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ตามระบบจำแนกตำ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
12 เมษายน 2559

|<<<.....8081828384

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 84 / 84  (1251 รายการ)