แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
4,421
เดือนที่แล้ว
4,125
ปีนี้
8,546
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
356,348
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
03 กันยายน 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

03 กันยายน 2563

โครงการถังบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถังบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้มอบยาฉีดยุงและโลชั่นกันยุง ให้กับ อสม.และตัวแทน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 กันยายน 2563

ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามงาน มอบหมายงาน รับฟังข้อคิดเห็น ในการนี้ได้แนะนำนางสาวกิ่งแก้ว วงค์คม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 กันยายน 2563

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวกิ่งแก้ว วงค์คม ตำแห,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวกิ่งแก้ว วงค์คม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กันยายน 2563

ร่วมทำบุญ เปิดอาคารทวีบุญ และงานมุทิตาจิต ณ อาคารทวีบุญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติร่วมทำบุญ เปิดอาคารทวีบุญ และงานมุทิตาจิต ณ อาคารทวีบุญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กันยายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลต้นธง และรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
31 สิงหาคม 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง
 
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
31 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง มีนางสุจิรา พุทธวีวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

31 สิงหาคม 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
31 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

31 สิงหาคม 2563

ประกาศ ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง 

 

วงเงินประมูลครั้งแรก เริ่มต้นที่ 10,000.- บาท

 

**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

31 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

27 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในตำบลต้นธง กิจกรรม การทำขนมไทย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง และโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในตำบลต้นธง กิจกรรม การทำขนมไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

27 สิงหาคม 2563

การประชุมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

26 สิงหาคม 2563

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 84  (1251 รายการ)