แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
4,421
เดือนที่แล้ว
4,125
ปีนี้
8,546
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
356,348
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และบริเ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

18 กันยายน 2563

ถวายต้นสลากย้อมและถวายสลากภัตร ตามโครงการสลากย้อม สลากภัตร กิจกรรมอบรม การทำสลากย้อม ประจำปีงบประมาณ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันถวายต้นสลากย้อมและถวายสลากภัตร ตามโครงการสลากย้อม สลากภัตร กิจกรรมอบรม การทำสลากย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดสันต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กันยายน 2563

โครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยตั้งด่านชุมชน ร่วมกับ สายตรวจตำบลต้นธงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลต้นธงได้มอบหมายให้นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการตามโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับ สายตรวจตำบลต้นธงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครร่วมกันตั้งด่านตามโครงการขับขี่ปลอดภัยในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กันยายน 2563

ร่วมงาน”ร้อยรักดวงใจ สานสายใย “มุทิตา”หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองลำพูน”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๘.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมงาน”ร้อยรักดวงใจ สานสายใย “มุทิตา”หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองลำพูน” และมอบของที่ระลึกเพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเมืองลำพูน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ บ้านกู่เส้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กันยายน 2563

มอบเงินรายได้จากการประมูลสัตว์ สนับสนุนกองทุนบริหารจัดการคัดแยกขยะ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติมอบเงินรายได้จากการประมูลจับสัตว์น้ำ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกองทุนบริหารจัดการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลต้นธง ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวยลำไย ปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรตำบลต้นธง จัดประชุมคณะกรรมการทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวยลำไย ปี ๒๕๖๓ ระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 กันยายน 2563

โครงการสลากย้อม สลากภัตร  กิจกรรมอบรม การทำสลากย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสลากย้อม สลากภัตร กิจกรรมอบรม การทำสลากย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดสันต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 กันยายน 2563

โครงการรณรงค์และส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการแจกกล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ บริเวณสองข้างทางถนน และบริเวณริมแม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย ลำเหมือง หรือนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลต้นธง  ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบนิเวศดีขึ้น ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน ซึ่งกล้าไม้ที่แจกมี ๘ ชนิด คือ สัก พยุง มะค่าโมง ประดู่ป่า ขี้เหล็ก ชงโค(ผักเสี้ยว) แคนา และมะฮอกกานี ท่านใดสนใจ สามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 กันยายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลต้นธง และรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 กันยายน 2563

จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดกู่เหล็ก บ้านริมกวง หม,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่-พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดกู่เหล็ก บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

12 กันยายน 2563

ประชุมการดำเนินงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบเกียรติบัตร ชุมชนปลอดขยะ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมการดำเนินงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และในโอกาสนี้ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ผู้นำชุมชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดคือ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

10 กันยายน 2563

ขึ้นท้าวทั้งสี่ เพื่ออัญเชิญเทวดาจตุโลกบาลและพิธีเจริญพุทธมนต์สวดถอนสระน้ำ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ขึ้นท้าวทั้งสี่ เพื่ออัญเชิญเทวดาจตุโลกบาลมาปกปักรักษาในการทำพิธี สวดถอนสระน้ำ และในเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์สวดถอนสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
10 กันยายน 2563

ประชุมการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองร่างแผนอัตรากำลัง ​๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของเท,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย​​ และนักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองร่างแผนอัตรากำลัง ​๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของเทศบาลในจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 กันยายน 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายเมทาวัฒน์ ทรัพภรากรณ์ นักสันทนาการชำนาญการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference) ซึ่งเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 กันยายน 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างฝายพัชรธรมฯ และร่วมสำรวจติดตามพื้นที่ของโครงการฯ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานโครงการสร้างฝายพัชรธรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมสำรวจติดตามพื้นที่ของโครงการฯ
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 กันยายน 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 84  (1251 รายการ)