ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรม กวาดล้าง บริเวณ ลานเอนกประสงค์ ของหมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการทำบุญศาลา ในวันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
06 ตุลาคม 2559

วันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการ ประชุมขับเคลื่อน การดำเนินงาน โครงการ ประเพณีลอยโขมดประจำปี ๒๕๕๙ (ประเพณี ลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ย้อนอดีต วิถีบะเก่า)
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และขับเคลื่อนในครั้งนี้

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากชุมชน ต่างๆ เข้าร่วมในการหารือ ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
05 ตุลาคม 2559

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ร้านยอดบุญคอฟฟี่ & ออแกนิกฟาร์ม
ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ นำโดย นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ ประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติและร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากน้ำท่วม

โดยมีว่าที่ร้อยตรี สรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้กล่าวต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมือง
ในครั้งนี้
03 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และหัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้ ร่วมต้อนรับ

นางสาว ปิ่นผกา นวลละออ รองนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่าและคณะจากเทศบาลตำบลประตูป่า เนื่ิองในโอกาส การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
นางสาวเนตรดาว เทียนอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
03 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมตรวจ การจัดการเก็บรักษานมโรงเรียนและ แนะนำวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
03 ตุลาคม 2559

03 ตุลาคม 2559


12 กันยายน 2559

12 เมษายน 2559

12 เมษายน 2559

|<<<.....2223242526

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 26 / 26  (384 รายการ)