แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
4,421
เดือนที่แล้ว
4,125
ปีนี้
8,546
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
356,348
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49ประชุมเชิงปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่-พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 ตุลาคม 2563

จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยนางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวพิราวรรณ ยองจา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ พนักงานกองคลัง กองส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

13 ตุลาคม 2563

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ และแนะนำพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 ตุลาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เทศบาลตำบลต้นธง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนงาน เทศบาลตำบลต้นธง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามงาน มอบหมายงานและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากในที่ประชุม โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่-พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่เพื่อบันทึกการให้ถ้อยคำ ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชน จากการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นางสาวหัทยา วงค์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่เพื่อบันทึกการให้ถ้อยคำ ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชน จากการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 ตุลาคม 2563

ประชุมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการบ้านรีสอร์ทริมน้ำ โครงการ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการบ้านรีสอร์ทริมน้ำ โครงการ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่ดังกล่าวด้วย

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่เพื่อบันทึกการให้ถ้อยคำ ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชน จากการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นางสาวหัทยา วงค์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่เพื่อบันทึกการให้ถ้อยคำ ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชน จากการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 ตุลาคม 2563

ประชุมเพื่อถอดบทเรียนโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมช,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมเพื่อถอดบทเรียนโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน ของสภาองค์กรชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายเศรษฐ ตาปิง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

05 ตุลาคม 2563

ส่งนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อโอน-ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลต,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง โดยร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ประธานแม่บ้าน อสม. ร่วมกันเดินทางไปส่ง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อโอน-ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 ตุลาคม 2563

จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน สำนักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 ตุลาคม 2563

รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จาก คณะก้าวหน้า ลำพูน และกลุ่ม สท.รักต้นธง เพื่อมอบไว้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติรับมอบเครื่องฟอกอากาศ จาก คณะก้าวหน้า ลำพูน และกลุ่ม สท.รักต้นธง เพื่อมอบไว้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

30 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

30 กันยายน 2563

สัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายอาทิตย์ ปริเตนัง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
29 กันยายน 2563

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ให้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ครบทุกขั้นตอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะอาดสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

29 กันยายน 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 84  (1251 รายการ)