ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602เทศตำบลต้นธงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
วันที่ 11 เมษายน 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2562 ณ จุดร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันฯ แยกท่าจักร บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
เดินทางปลอดภัย ร่วมใจกันรักษากฎจราจร
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
11 เมษายน 2562