ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสะพานท่านาง
ภาพ : ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์,กรณิการ์ อ๊อดเดช
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
05 ธันวาคม 2561