ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปขบวนแห่โขมดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลต้นธงนำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมเดินขบวนแห่โขมด "หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ไปยังสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
ภาพ : เจริญ ฟองศรี,อัจฉรา แก้วดี,เมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ตำบลต้นธง


 
30 พฤศจิกายน 2561