ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

เรื่อง การออกใบอนุญาติขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาติต่อเนื่อง จากที่ได้รับใบอนุญาติ ณ สถานประอบการเดิม ประจำปี พ.ศ. 2562


 
03 ตุลาคม 2561