ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชึวิตปลุกพืช

วันพฤหัสบดี ที่่10 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองส่งการเกษตรเทศบาลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชึวิตปลุกพืช กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกโกโก้แซมลำใย นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธีเปิด นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบล้นธง กลาวรายงาน พร้อมนี้ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูยน์บริการเกษตรประจำตำบลต้นธงและอาสาสมัครเกษตรตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
10 พฤษภาคม 2561