ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602งานป้องกันและบรรเทาฯร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมู่5
 

วันจันทร์ ที่21 พฤษภาคม 2561

ด้วยงานป้องกันฯเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สท.หมู่7 และชาวบ้านหมู่7 บ้านจักคำภิมุข ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมู่5 บ้านพันตาเกิน หมู่7 บ้านจักคำภิมุข เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้โค้นล้ม


 
22 พฤษภาคม 2561