ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปพิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก

วันจันทร์ ที่14 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก วัดรมณียาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีศรัทธาประชาชนตำบลต้นธงและประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานพิธีกันอย่างมากมาย

ณ วัดรมณีราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


 
14 พฤษภาคม 2561