ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602พิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก

วันจันทร์ ที่14 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก วัดรมณียาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีศรัทธาประชาชนตำบลต้นธงและประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานพิธีกันอย่างมากมาย

ณ วัดรมณีราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


 
14 พฤษภาคม 2561