ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปฟ้อนเล็บ ฟ้อนมือ ถวาย องค์เจ้าแม่จามเทวี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 18.09 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง คณะช่างฟ้อนในตำบลต้นธงและ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง ช่างฟ้อน ของเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาว ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง คณะผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนมือ ถวาย องค์เจ้าแม่จามเทวีและ องค์พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ในงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-14 พค 2561

ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


 
13 พฤษภาคม 2561