ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง

วันจันทร์ ที่30 เมษายน 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น.

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาฯเทศบาลตำบลต้นธงประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง
ถนนทางหลวงสายลำพูน-ป่าซาง หมายเลข106 มีผู้สัญจรบนถนนสายนี้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
30 เมษายน 2561