แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

“เทศบาลตำบลต้นธง ซักซ้อมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้ง และรวบรวม รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งทำการซักซ้อมขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ การรับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการ กปน. จำนวน 2 เขต  23 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28  มีนาคม  2564 ให้กับคณะกรรมการทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธงในวันเลือกตั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการฯ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และผลการรวบคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ภายในเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

 ***************************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
25 มีนาคม 2564