แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

“เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.
 
“เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง และนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง โดยมี นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายประกาศิต รังสรรค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายธนู ครั่งเนียม กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายดุสิต จันทร์ผง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง และคณะฯ ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และความคืบหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสภาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และมีเรื่องพิจารณาจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ -ร่างคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ดังนี้
1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
3. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
4. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง
5. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลต้นธงในวันเลือกตั้ง
6. เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายสมชาย สิทธิวงค์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เน้นย้ำเรื่องการวางตัวเป็นกลางของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ยุติธรรม
 
***********
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
12 มีนาคม 2564