แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,183
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,902
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,704
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188กิจกรรมออกให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา) ให้แก่นักเรียน

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมออกให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
*******************************
งานรประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
22 กุมภาพันธ์ 2564