แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,183
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,902
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,704
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภททั่วไป
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม. “เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภททั่วไป ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ” ( Video Conference โปรแกรม Zoom Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม 2564 โดยองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 10 คน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบเอกสารการเข้ารับประเมินฯ และคณะทำงานประเมินจำนวน 16 คน มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลการประเมินเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
**************************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
22 กุมภาพันธ์ 2564