ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

เลขคำร้อง : 9
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2560 เวลา : 00:28:55

เรื่อง : สนามฟูตบอล เค เค ซ็อคเกอร์ ใช้เครื่องขยายเสียงดัง รบกวนเวลาพักผ่อน
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เทศบาลตำบลต้นธงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญแล้ว