ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

เลขคำร้อง : 9
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2560 เวลา : 00:28:55

เรื่อง : สนามฟูตบอล เค เค ซ็อคเกอร์ ใช้เครื่องขยายเสียงดัง รบกวนเวลาพักผ่อน
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เทศบาลตำบลต้นธงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญแล้ว