ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เลขคำร้อง : 5
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2559 เวลา : 06:43:17

เรื่อง : ร้านขายสุรา คาราโอเกะ ส่งเสียงดังรบกวน ในเวลานอน
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 กองสาธารณสุขฯ, นิติกรเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ต้นธง ร่วมกับ หมวดโยพร้อมสายตรวจที่ดูแลพื้นที่ตำบลต้นธง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 13 ธันวาคม  2559 เวลา 18.30 น. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.ต้นธง  ได้จัดทำหนังสือส่งสรุปแจ้งการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแนะนำแก้ไขปรับปรุง  ไปยังผู้ร้องเรียน, ผู้ถูกร้องเรียน, สท.เขต 2 และ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจ.ลำพูน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและแจ้งให้รับทราบ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ