ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

เลขคำร้อง : 5
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2559 เวลา : 06:43:17

เรื่อง : ร้านขายสุรา คาราโอเกะ ส่งเสียงดังรบกวน ในเวลานอน
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 กองสาธารณสุขฯ, นิติกรเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ต้นธง ร่วมกับ หมวดโยพร้อมสายตรวจที่ดูแลพื้นที่ตำบลต้นธง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 13 ธันวาคม  2559 เวลา 18.30 น. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.ต้นธง  ได้จัดทำหนังสือส่งสรุปแจ้งการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแนะนำแก้ไขปรับปรุง  ไปยังผู้ร้องเรียน, ผู้ถูกร้องเรียน, สท.เขต 2 และ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจ.ลำพูน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและแจ้งให้รับทราบ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ