ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

เลขคำร้อง : 4
วันที่แจ้ง : 9 พ.ย. 2559 เวลา : 13:12:08

เรื่อง : ขยะ
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เทศบาลได้เร่งรัดผู้รับจ้างเก็บขน ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง