ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

เลขคำร้อง : 2
วันที่แจ้ง : 14 ต.ค. 2559 เวลา : 15:12:39

เรื่อง : ไฟกริ่งถนนเสีย
  
สถานะ : รอตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ