ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

เลขคำร้อง : 11
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2560 เวลา : 12:10:53

เรื่อง : ขอให้ทำหนังสือรายงานผลสรุปผลการดำเนินงาน กรณี การลักลอบทิ้งขยะบริเวณทางสร้างใหม่ หมู่ที่ 2
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว