ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

เลขคำร้อง : 10
วันที่แจ้ง : 31 มี.ค. 2560 เวลา : 10:56:00

เรื่อง : ขอกล้องวงจรปิดติดตั้ง 4 แยก เยื้องสำนักงานสถิติ ลำพูน ตรงข้ามซอย 6และซอย 5 บ้านสันต้นธง หมู่ 1.
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เทศบาลตำบลต้นธงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว