ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

เลขคำร้อง : 1
วันที่แจ้ง : 6 ต.ค. 2559 เวลา : 11:44:07

เรื่อง : ทดสอบระบบ
  
สถานะ : รอตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ