แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ที่๐๐๒/๒๕๖๔5 ก.พ. 2564
2รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลต้นธง25 ม.ค. 2564
3รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา8 ม.ค. 2564
4แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
5รายงานการติดตามดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลต้นธง8 ม.ค. 2564
6ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำป14 ต.ค. 2563
7ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลต้นธง ประจ14 ต.ค. 2563
8ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่8 ต.ค. 2563
9ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล6 ต.ค. 2563
10แถลงการณ์ เรื่อง กรณีการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้6 ต.ค. 2563
11ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินงานใน18 ก.ย. 2563
12ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณส1 ก.ย. 2563
13ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่31 ส.ค. 2563
14ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อ26 ส.ค. 2563
15ประกาศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น ผังเมืองรวมเมือ17 ส.ค. 2563
16ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก4 ส.ค. 2563
17ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพั4 ส.ค. 2563
18ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4 ส.ค. 2563
19มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
20มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563

1234  >> >|