แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
183
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
6,151
เดือนที่แล้ว
7,013
ปีนี้
62,580
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
410,382
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
2ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
3ประกาศฯ- เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"26 ต.ค. 2564
4เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
5เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-256527 ก.ย. 2564
6ประกาศ-เรื่อง-การโอนงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256429 ก.ค. 2564
8บันทึกข้อตกลงป้องกันเหตุรำคาญจากการถมดิน23 ก.ค. 2564
9การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ครั้งที่ 2256421 มิ.ย. 2564
10การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง21 มิ.ย. 2564
11ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน10 มิ.ย. 2564
12บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการเผาในที่โล่งและแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลต้นธง ระหว่าง เกษตรกรผู้เช่าทำประโยชน์ในที่ดินใกล้วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยกับเทศบาลตำบลต้นธง25 พ.ค. 2564
13เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง24 พ.ค. 2564
14ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง17 พ.ค. 2564
15แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ "ตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน"3 พ.ค. 2564
16บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง อำเภอเมืองลำพูน กับ เทศบาลตำบลต้นธง21 เม.ย. 2564
17คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง1 เม.ย. 2564
18ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 มี.ค. 2564
19การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา9 ก.พ. 2564
20ประกาศคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ที่๐๐๒/๒๕๖๔5 ก.พ. 2564

12345  >> >|