แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,644
เดือนที่แล้ว
6,527
ปีนี้
31,758
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
448,659
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและตณะทำงานขับเคลื่อนยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธง ITA28 ก.พ. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
3ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
4ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
5ประกาศฯ- เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"26 ต.ค. 2564
6เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
7เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-256527 ก.ย. 2564
8ประกาศ-เรื่อง-การโอนงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256429 ก.ค. 2564
10บันทึกข้อตกลงป้องกันเหตุรำคาญจากการถมดิน23 ก.ค. 2564
11การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ครั้งที่ 2256421 มิ.ย. 2564
12การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง21 มิ.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)21 มิ.ย. 2564
14ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน10 มิ.ย. 2564
15บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการเผาในที่โล่งและแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลต้นธง ระหว่าง เกษตรกรผู้เช่าทำประโยชน์ในที่ดินใกล้วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยกับเทศบาลตำบลต้นธง25 พ.ค. 2564
16เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง24 พ.ค. 2564
17ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง17 พ.ค. 2564
18แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ "ตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน"3 พ.ค. 2564
19บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง อำเภอเมืองลำพูน กับ เทศบาลตำบลต้นธง21 เม.ย. 2564
20คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง1 เม.ย. 2564

12345.....  >> >|