แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,345
เดือนที่แล้ว
4,539
ปีนี้
43,431
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
460,332
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 ก.ค. 2565
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 เม.ย. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ม.ค. 2565
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25646 ต.ค. 2564
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี งปม.25642 ก.ค. 2564
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 เม.ย. 2564
8งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ม.ค. 2564
9การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 พ.ย. 2563
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)2 ก.ค. 2563
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
12รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
13การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
14แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562
15รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ-256220 มิ.ย. 2562
16งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256131 ต.ค. 2561
17รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561.- กันยายน 2561 ปี 25611 ต.ค. 2561
18รา่ยจ่าย เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ปี 25612 เม.ย. 2561
19รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายรับทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559
20รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559

1