แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
6,151
เดือนที่แล้ว
7,013
ปีนี้
62,580
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
410,382
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25646 ต.ค. 2564
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี งปม.25642 ก.ค. 2564
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 เม.ย. 2564
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ม.ค. 2564
5การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 พ.ย. 2563
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)2 ก.ค. 2563
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
9การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
10แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562
11รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ-256220 มิ.ย. 2562
12งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256131 ต.ค. 2561
13รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561.- กันยายน 2561 ปี 25611 ต.ค. 2561
14รา่ยจ่าย เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ปี 25612 เม.ย. 2561
15รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายรับทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559
16รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559

1