ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 255028 มี.ค. 2561
2การทำลายป้ายจราจรและอุปกรณ์อื่น ๆ27 มี.ค. 2561
3การซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง27 มี.ค. 2561
47 พฤติกรรมการฆ่าต้องรับโทษนัก2 มี.ค. 2561
5การตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย2 มี.ค. 2561
6การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท2 มี.ค. 2561
7การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบท2 มี.ค. 2561

1