แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
6,151
เดือนที่แล้ว
7,013
ปีนี้
62,580
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
410,382
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการปฏิบัติงานกองช่าง26 พ.ย. 2564
2สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง (รอบ 6 เดือน) ปี 256421 เม.ย. 2564
3สถิติการให้งานป้องกัน ประจำปี งบประมาณ 256321 เม.ย. 2564
4สถิติการให้บริการงานป้องกัน (รอบ 6 เดือน) ปี 256421 เม.ย. 2564
5สถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปี 256321 เม.ย. 2564
6สถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 256321 เม.ย. 2564
7สถิติิการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รอบ 6 เดือน) ปี 256421 เม.ย. 2564
8รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี 6320 เม.ย. 2564
9สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 เม.ย. 2564
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 มิ.ย. 2563
11สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 พ.ค. 2563
12สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)8 พ.ค. 2563
13สถิติการให้บริการงานออกแบบและควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือน ปี 25636 พ.ค. 2563
14สถิติการให้บริการงานป้องกันฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2563
15สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)4 พ.ค. 2563
16รายการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี 25629 ม.ค. 2563
17รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑21 มิ.ย. 2562
18รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
19สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
20สถิติการให้บริการงานควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562

123  >> >|