ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย งานป้องกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พ.ย. 2561
2สถิติการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 พ.ย. 2561
3รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
4สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนประจำปี งบประมาณ 256011 ม.ค. 2561
5รายงานการผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐5 ม.ค. 2561
6รายงานสถิติผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พ.ย. 2560

1