ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐5 ม.ค. 2561

1