แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,345
เดือนที่แล้ว
4,539
ปีนี้
43,431
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
460,332
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1ประชุมเพื่อพิจารณาปรับยกร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลต้นธงในปัจจุบัน11 ส.ค. 2565
2รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของเทศบาลต้นธงประจำปีพ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบ256517 มิ.ย. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
5รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของเทศบาลตำบลต้นธงประจำปี 256422 เม.ย. 2565
6รายงานแสดงผลการปฏิงานในรอบหนึ่งปี ประจำปี 256429 มี.ค. 2565
7ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดลำพุน24 ก.พ. 2565
8งานนิติการ ร่วมกับกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุฝนตกจากหลังคาบ้านเพื่อนบ้านตกลงที่ดิน ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินข้างเคียง พื้นที่หมู่ที่ 621 ก.พ. 2565
9งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน จากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณทุ่งนาด้านหลังโรงแรมสตาร์อินน์ หมู่ที่ 221 ก.พ. 2565
10เทศบาลตำบลต้นธงได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ก.พ. 2565
11เทศบาลตำบลต้นธงร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน21 ก.พ. 2565
12กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง11 ก.พ. 2565
13รายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
14ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง10 ก.พ. 2565
15สรุปสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ก.พ. 2565
16สถิติการปฏิบัติงานกองช่าง26 พ.ย. 2564
17รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 พ.ย. 2564
18รายงานผลการดำเนินงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ต.ค. 2564
19สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง (รอบ 6 เดือน) ปี 256421 เม.ย. 2564
20สถิติการให้งานป้องกัน ประจำปี งบประมาณ 256321 เม.ย. 2564

123  >> >|