แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 มิ.ย. 2563
2สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 พ.ค. 2563
3สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)8 พ.ค. 2563
4สถิติการให้บริการงานป้องกันฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2563
5สถิติการให้บริการงานออกแบบและควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือน ปี 25636 พ.ค. 2563
6สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)4 พ.ค. 2563
7รายการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี 25629 ม.ค. 2563
8รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑21 มิ.ย. 2562
9รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
10สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
11สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
12สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
13สถิติการให้บริการงานควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
14สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
15รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256221 พ.ค. 2562
16รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25624 เม.ย. 2562
17รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256218 มี.ค. 2562
18รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256231 ม.ค. 2562
19รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256111 ธ.ค. 2561
20รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25618 พ.ย. 2561

12  >> >|