แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
4,291
เดือนที่แล้ว
6,411
ปีนี้
53,707
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
401,509
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลต้นธง 22 เม.ย. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (ครั้งที่ 3)20 เม.ย. 2564
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๓) แก้ไข 28 ก.ย. 2563
5ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒4 ส.ค. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่3) เทศบาลตำบ14 พ.ค. 2563
7การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลต้นธง9 ต.ค. 2562
8ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที6)1 เม.ย. 2562
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่5)13 พ.ย. 2561
10ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที5)13 พ.ย. 2561
11แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง31 ส.ค. 2561
12ประกาศและอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) (ฉบับที่ ๔)29 มิ.ย. 2560
13ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)(ฉบับที่ ๓)14 ธ.ค. 2559
14แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง28 พ.ย. 2559
15อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)14 พ.ย. 2559
16แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่110 ต.ค. 2559
17แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 256210 ต.ค. 2559
18ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่21 มิ.ย. 2559
19อำนาจหน้าที่14 พ.ค. 2559

1