แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,345
เดือนที่แล้ว
4,539
ปีนี้
43,431
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
460,332
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1ประชุมเพื่อพิจารณาปรับยกร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลต้นธงในปัจจุบัน11 ส.ค. 2565
2ผลการดำเนินงาน เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการสร้างกำแพงสูง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธง (ข้างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ นิติกร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างกำแพงสูงเกินกำหนด อาจเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง24 มิ.ย. 2565
3ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่11 บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง23 พ.ค. 2565
4ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดลำพุน24 ก.พ. 2565
5งานนิติการ ร่วมกับกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุฝนตกจากหลังคาบ้านเพื่อนบ้านตกลงที่ดิน ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินข้างเคียง พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำ21 ก.พ. 2565
6งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน จากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณทุ่งนาด้านหลังโรงแรมสตาร์อินน์ หมู่ที่ 221 ก.พ. 2565
7เทศบาลตำบลต้นธงได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ก.พ. 2565
8เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน21 ก.พ. 2565
9ผลการดำเนินงาน2 ก.ค. 2564

1