ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร17 ก.ค. 2561
2มาตรฐานการปฏิบัติงานรับชำระภาษี27 ธ.ค. 2560
3มาตรฐานการปฏิิบัติงานช่วยเหลือทางคดีแก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง29 พ.ย. 2560
4กองช่าง26 ต.ค. 2559
5กองช่าง26 ต.ค. 2559
6กองช่าง26 ต.ค. 2559
7กองสวัสดิการสังคม26 ต.ค. 2559
8กองคลัง26 ต.ค. 2559
9กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
10กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
11กองการศึกษา26 ต.ค. 2559
12คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์5 ก.ค. 2559

1