แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,183
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,902
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,704
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188

ลำดับรายการวันที่
41ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น6 ธ.ค. 2561
42เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น25 ต.ค. 2561
43ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง1 ต.ค. 2561
44เรื่องประกาศแผนอัตรากำลัง๓ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)29 ก.ย. 2561
45ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ17 ก.ย. 2561
46ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน11 ก.ย. 2561
47ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 4)11 ก.ย. 2561
48ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง16 ก.ค. 2561
49ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 3)23 พ.ค. 2561
50อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตำบลต้นธง16 พ.ค. 2561
51หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู การค้นคว้า หรือขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลต้นธง16 พ.ค. 2561
52 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น20 เม.ย. 2561
53ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น3 เม.ย. 2561
54ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2 มี.ค. 2561
55ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาให้บริการประชาชนตามโครงการลดขั้นตอน13 ธ.ค. 2560
56ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงให้รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงปฏิบัติราชการแ27 พ.ย. 2560
57ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลต้นธง29 ก.ย. 2560
58อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงตามกฎหมาย17 ม.ค. 2560
59ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐10 ต.ค. 2559
60ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป5 ต.ค. 2559

|<<<1234  >> >|