แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,183
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,902
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,704
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188

ลำดับรายการวันที่
21ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื7 เม.ย. 2563
22หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 มี.ค. 2563
23มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
24ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓30 มี.ค. 2563
25เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น30 มี.ค. 2563
26หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี4 ก.พ. 2563
27หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที4 ก.พ. 2563
28มาตราการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลต้นธง16 ม.ค. 2563
29ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำป8 ม.ค. 2563
30ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื22 ต.ค. 2562
31ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ข้อมูล-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง ประจำ11 ต.ค. 2562
32ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง สรุปข้อมูลสถิติ ลานกีฬา / สนามกีฬา ภายในเขตพื้นท11 ต.ค. 2562
33ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง บัญชีข้อมูลและสถิติการใช้สนามกีฬา และลานกีฬาภายใน11 ต.ค. 2562
34ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบ14 มิ.ย. 2562
35แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ3 มิ.ย. 2562
36ประกาศเจตจำนงค์การป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 256231 พ.ค. 2562
37คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค. 2562
38คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง6 พ.ค. 2562
39ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและท19 ธ.ค. 2561
40ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การปรับปรุงโครงการส่วนราชการ18 ธ.ค. 2561

|<<<1234  >> >|