แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,183
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,902
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,704
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188

ลำดับรายการวันที่
21พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุุทธศักราช 253912 ต.ค. 2561
22พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
23พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 249612 ต.ค. 2561
24ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538 มิ.ย. 2561
25พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 255028 มี.ค. 2561
26การซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง27 มี.ค. 2561
277 พฤติกรรมการฆ่าต้องรับโทษนัก2 มี.ค. 2561
28การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท2 มี.ค. 2561
29พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 249613 มิ.ย. 2560

|<<<12