แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
234
เดือนนี้
3,594
เดือนที่แล้ว
6,267
ปีนี้
3,594
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
420,495
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
0623296266


นายประจักษ์ พงษ์ไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
0982764908
นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0819614278

ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0979955639
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0831547399

นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0861804693
นางสาวพิราวรรณ ยองจา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0979194156

นางสุจิรา พุทธวีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0918599187