แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
053534775

นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
0623296266


นายประจักษ์ พงษ์ไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
0982764908
นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0819614278
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0831547399

นางสุจิรา พุทธวีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0918599187
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0979955639
นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0861804693

นางสาวพิราวรรณ ยองจา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0979194156