ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น.

สำนักปลัดได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

31 สิงหาคม 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)