แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน นำโดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่และพนักงาน อำเภอเมืองลำพูน ในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และบริเวณเรือนประทับพัชรธรรม พร้อมทั้งร่วมกันทำจุดสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ในวงเสวียน ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธง กิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในหมู่บ้าน พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรณรงค์ให้กำจัดขยะด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

********

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
17 มีนาคม 2564