ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนกิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณบ้านเรือน ประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

และ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการนำผู้ป่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง นำส่้งโรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการใจสั่นแต่รู้สึกตัวดี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง 
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐


 
12 ตุลาคม 2560