ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณบ้านเรือน ประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

และ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการนำผู้ป่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง นำส่้งโรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการใจสั่นแต่รู้สึกตัวดี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง 
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐


 
12 ตุลาคม 2560