ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการนำข้อมูลอกจากกล้องวงจรปิด
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง และ กองช่าง 

ได้่ดำเนินการนำข้อมูลออกจากกล้องวงจรปิด บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน
ตำบลต้นธง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เมือวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

 
21 กันยายน 2560